Error
  • There was a problem loading image 2Q==.

Istoria Romilor nomazi si caldarari

Print

Migraţia romilor în Europa 

În secolul XI romii se aflau în Imperiul Bizantin, de unde au pătruns în sud-estul şi centrul Europei (secolele XIV-XVI), ca şi în nordul Africii. Migraţia masivă a romilor în Europa a început, însă, în secolul XIV odată cu cucerirea de către turci a portului grecesc Gallipoli. 

 

De altfel ascensiunea triburilor nomade indiene a fost strict legată de victoriile turceşti şi de făurirea puternicului Imperiu Otoman, romii prosperând în interiorul lui.

În secolul XV au pătruns în Europa apuseană (în special în peninsula iberică, iar din secolul XIX în cele 2 Americi. În ţările române, romii, sunt semnalaţi în secolul XIV ca robi. 

În Evul Mediu majoritatea romilor din ţările române erau robi boiereşti, domneşti sau mânăstireşti, ocupaţiile lor principale fiind acelea de căldărari, fierari, aurari, spoitori, căntăreţi, etc. 

În secolul XIX, sub influenţa ideilor liberale ale revoluţiei de la 1848, toţi oamenii au fost declaraţi liberi şi egali, robia romilor fiind definitiv abolită în 1856. 

Noutati

Vizitatori: